Shaolin16.09.2010 09:54

Sanalla "Shaolin" viitataan perinteisesti kahteen asiaan:

  1. Kiinan historiallisiin Shaolin-luostareihin sekä niissä harjoittaneisiin munkkeihin
  2. Taitoihin, joita Shaolin-luostareissa harjoiteltiin.


shaolin-temple-5Aidot Shaolin -taidot tyypillisesti jaetaan "Kolmeen Aarteeseen", eli Chi Kung, Kungfu ja Zen:

  • Chi Kung on energian harjoittamisen taito hyvää terveyttä, elinvoimaisuutta ja monia muita hyötyjä varten
  • Shaolin Kungfu on taistelutaito ja täydellinen ohjelma henkilökohtaiseen kehitykseen
  • Zen on kokonaisvaltainen menetelmä mielen ja hengen harjoittamiseen.


Shaolin-taidot ovat vuosisatojen katkeamattoman kehityksen myötä hioutuneita kiinalaisen sivilisaation helmiä, ja niiden suurenmoiset hyödyt ovat yhä tänä päivänä yhtä ajankohtaisia kuin yli 1000 vuotta sitten.

Viimeksi päivitetty 16.12.2011 15:42
 
Shaolin-taitojen ominaispiirteet
16.09.2010 09:58

chi-kung-practicing-1Shaoin-taidot voivat tarjota eri ihmisille valtavasti erilaisia hyötyjä heidän omista tavoitteistaan ja harjoittelustaan riippuen. Yhteisenä hyötynä on kuitenkin erinomainen terveys ja elinvoimaisuus - pääsyynä tähän on korkean tason chi kungin tärkeä rooli kaikissa aidoissa Shaolin-taidoissa.


Taitojen aitouden voi tunnistaa harjoittelun tuloksista: Shaolin Chi Kungin harjoittelija on terve, energinen ja onnellinen. Shaolin Kungfun harjoittelijalle tyypillistä on tehokkuus ja käytännöllisyys kaikilla elämän osa-alueilla, ja hän vaalii myötätuntoa sekä oikeamielisyyttä. Shaolin Zenin harjoittelijan mieli on kirkas, ja häntä leimaa tasapainoisuus ja sisäinen rauha.


Jokaisen Shaolin-taidon harjoittelu vaatii päivittäistä ajallista panostusta. Chi kung tarjoaa erittäin paljon suhteellisen pienellä panostuksella, kun taas kungfu edellyttää harjoittelijaltaan suurta sitoutumista, tarjoten vastaavasti vieläkin enemmän. Zenin harjoittaminen voi harjoittelijasta riippuen vaihdella pienimuotoisesta kaiken kattavaan.


Tehokkaat käytännön hyödyt ovat tärkein syy Shaolin-taitojen harjoittelemiseen. Suomen Shaolin Wahnamin opetusohjelmat on laadittu auttamaan oppilaita parhaisiin hyötyihin, mutta kaikkia oppilaita tuetaan myös laatimaan heille itselleen parhaiten soveltuva harjoitusrutiini heidän omien tavoitteidensa pohjalta.

Viimeksi päivitetty 16.12.2011 15:43
 
16.09.2010 10:00

shaolin-kungfu-practicing-3Menneisyydessä Shaolin-taidot olivat vain muutamille tarkoin valituille oppilaille varattuja aarteita. Tuolloin monet olivat valmiita uhraamaan kaiken ajastaan ja omistuksistaan saadakseen edes vähäistä opetusta näissä taidoissa. Dynastisen ajan Kiinassa Shaolin-taitoja pidettiin korkeimman tason oppeina sekä chi kungissa että kungfussa, ja tarinat maineikkaista harjoittelijoista ovat säilyneet legendoina tähän päivään asti.


Tätä nykyä alkuperäiset Shaolin-taidot ovat äärimmäisen harvinaisia. Aito perinne on ollut vaarassa hävitä kokonaan Kiinan myrskyisän lähihistorian myötä, ja sitä on tätä nykyä vaikeaa löytää Aasiasta tai mistään muualtakaan maailmasta.  Alkuperäisen osaamisen kadotessa perinteistä harjoittelua on yritetty korvata länsimaalaisilla liikuntamuodoilla niin terveys- kuin taistelutaidoissakin, joka on johtanut taitojen laajamittaiseen vesittymiseen.


Shaolin Wahnam -instituutin pääasiallisena tehtävänä on säilyttää aitoja, perinteisiä Shaolin-taitoja ja opettaa niitä eteenpäin ansaitseville oppilaille. Katsomme koulussamme olevamme äärimmäisen onnekkaita voidessamme pitää yllä katkeamattomassa linjassa menneiden mestareiden alkuperäistä opetusta, ja että pystymme vahvistamaan heidän kuvauksensa menneisyyden Shaolin-taitojen suuruudesta oman harjoittelumme tuloksissa.

Viimeksi päivitetty 16.12.2011 15:43