Chi Kung-opetusohjelma
11.10.2010 11:24

Shaolin Wahnam-instituutin Chi Kung-opetusohjelma koostuu kolmesta tasosta:

 

Perustaso

Perustasolla oppilaalle tarjotaan parhaat lähtökohdat chi kung-harjoitteluun ja luodaan pohja myöhemmälle kehitykselle. Tärkeimpänä korostuksena on erinomaisen terveyden sekä elinvoimaisuuden saavuttaminen ja ylläpitäminen.


Keskitaso

Keskitasolla syvennetään aiemmin opittuja taitoja sekä harjoituksia, ja esitellään uusia. Painotuksena on henkilökohtainen kehitys, eli oman potentiaalin saavuttaminen chi kungin kautta.


Edennyt Taso

Edenneellä tasolla teemana on henkinen kehitys. Oppilas oppii harjoituksia ja taitoja joihin sisältyy Shaolin Chi Kungin syvin olemus. Hän kypsyy korkean tason Shaolin-harjoittelijaksi.

 

chi-kung-practicing-group-1Jokainen taso käsittää neljä kurssia, ja kukin kurssi on noin kolmen kuukauden opetusjakson pituinen. Toisin kuin Shaolin Kungfussa, chi kung-opetusohjelmassa eri kursseja voi oppia myös eri järjestyksessä. Esimerkiksi Keskitason voi periaatteessa aloittaa vaikkapa "Shaolinin 18 Lohanin Taito" -kurssilla. Toisaalta joitain kursseja, kuten "Shaolin Chi Kungin 18 Tekniikan Sarja", voi harjoitella millä tasolla tahansa. Poikkeuksena tähän sääntöön on opetusohjelman ensimmäinen kurssi, joka toimii alkeiskurssina kaikille oppilaille.


Chi Kung -harjoittelussa edistyminen ei suinkaan lopu Edenneeseen Tasoon - Shaolin-taitojen valtava rikkaus mahdollistaisi vaikka kymmenien erilaisten chi kung-opetusohjelmien ylläpitämisen. Opetusohjelmamme tarkoituksena on kasvattaa oppilas korkean tason Shaolin-harjoittelijaksi, jonka jälkeen hänen oman kehityksensä suunnasta päättää ensisijaisesti harjoittelija itse. Kaikki kolme tasoa läpikäytyään oppilas voi halutessaan keskittyä Sifunsa johdolla järjestelmällisesti syventämään opittuja taitoja, ja voi hänen kanssaan tai itsenäisesti alkaa valmistautumaan vielä korkeampaa kehitystä ja edenneempiä oppeja varten.Perustaso

chi-kung-practicing-6

1.   18 Lohanin Kättä, Osa 1

Muoto:   "18 Lohanin Kättä" -kokoelman ensimmäiset 8 harjoitusta, jotka tunnetaan nimellä "Kahdeksan Brokadin Osaa".

Taidot:   Liikkeen ja hengityksen harmonia, energiavirtauksen luominen.

Sovellutus:   Ylläpitää hyvää terveyttä ja elinvoimaisuutta.

Filosofia:   Ymmärtää kokemuksen kautta ero chi kungin, joka on energiaharjoitus, ja hellän fyysisen harjoituksen välillä.

2.   18 Lohanin Kättä, Osa 2

Muoto:   Jäljelläolevat 10 harjoitusta "18 Lohanin Kättä" -kokoelmasta.

Taidot:   Kehittää energiavirtaus hyödyntämällä muotoa, energiaa ja mieltä.

Sovellutus:   Terveysongelmista parantuminen ja hyvän terveyden ylläpitäminen.

Filosofia:   Chi Kung on muodon (jing), energian (qi) ja mielen (shen) harjoittamista.

chi-kung-sifu-1

3.   Vapaasti ilmenevä chi-virtaus

Muoto:   Kolme "vapaasti ilmenevän chi-virtauksen" harjoitusta: "Kalan Kääntö", "Tanssiva Keiju", "Pääskynen Pilvien Läpi".

Taidot:   Luoda voimakas chi-virtaus muodon avulla.

Sovellutus:   Parhaat mahdolliset chi kung-menetelmät terveyden palauttamiseen ja ylläpitämiseen.

Filosofia:   Kuinka chi kung palauttaa terveyden ja edesauttaa hyvinvointia, elinvoimaisuutta ja pitkäikäisyyttä.

4.   Sisäelimien Hierominen

Muoto:   Sovellukset valikoimaan 18 Lohanin Kättä-harjoituksia: "Veden Jakaminen", "Maailmanpyörä", "Munuaisten Ravitseminen".

Taidot:   Keuhkojen, vatsalaukun, pernan ja munuaisten hierominen energiavirtausta käyttäen.

Sovellutus:   Tunneperäisten sekä fyysisten terveysongelmien parantaminen.

Filosofia:   Tunneperäisten ongelmien, sisäelimien sekä energiavirtauksen välinen suhde.Keskitaso

5.   Shaolin Chi Kungin 18 Tekniikan Sarja

Muoto:   Shaolin Chi Kungin 18 Tekniikan Sarja.

Taidot:   Harjoituksien sovellutukset fyysisellä, energeettisellä, taistelullisella ja henkisellä tasolla.

Sovellutus:   Hyvä kunto, kivun ja sairauden voittaminen, taistelusovellutukset ja henkinen kultivointi.

Filosofia:   Chi Kung-harjoittelun eri tasot ja käyttötarkoitukset.

chi-kung-sifu-3

6.   Shaolinin 18 Lohanin taito

Muoto:   "Shaolinin 18 Lohanin taito" -kokoelman kahdeksantoista harjoitusta.

Taidot:   Energiavirtaus ja räjähtävä voima.

Sovellutus:   Hyvä kunto, kivun ja sairauden voittaminen, taistelusovellutukset ja henkinen kultivointi.

Filosofia:   Sisäisen voiman ja lihasvoiman ero.

7.   Sisäinen voima ja mielen kirkkaus

Muoto:   Paras valikoima oppilaiden tarpeisiin seuraavista harjoituksista: "Kolmen Kehän Asento", "Kuun ja Auringon Nostaminen", "Ratsastusasento", "Kultainen Silta", "Veden Nostaminen", "Pääskysen Pyrstön Pyydystäminen".

Taidot:   Sisäisen voiman kehittäminen ja mielen kirkkauden saavuttaminen chi kungin kautta.

Sovellutus:   Työn tehostaminen ja vapaa-ajan parantaminen.

Filosofia:   Miten ajatukseton tila johtaa mielen kirkkauteen.

chi-kung-practicing-group-4

8.   Kosmoksen Suihku

Muoto:   Sovellutukset harjoituksiin: "Taivaan Nostaminen", "Kuun Kantaminen".

Taidot:   Kehittää Kosmoksen Suihku.

Sovellutus:   Puhdistaa ja vahvistaa harjoittelijaa fyysisesti, tunteellisesti, mielellisesti sekä henkisesti.

Filosofia:   Chi kung-harjoittelun kaksi ulottuvuutta, puhdistaminen ja vahvistaminen.Edennyt Taso

chi-kung-sifu-5

9.   Vatsan Hengittäminen

Muoto:   "Vatsan Hengittämisen" tekniikka.

Taidot:   Kerätä "energiahelmi" dan tianiin.

Sovellutus:   Huippusuoritus sekä työssä että vapaa-ajalla.

Filosofia:   Sisäisen voiman kolme toimintoa.

10.   Jänteiden Muuntaminen

Muoto:   "Jänteiden Muuntaminen" ("Yi Jin Jing") -kokoelman 12 harjoitusta.

Taidot:   Edistää mielen kirkkautta ja kehittää sisäistä voimaa.

Sovellutus:   Huippusuoritus sekä työssä että vapaa-ajalla.

Filosofia:   Tie soturioppineeksi.

11.   Kosmoksen Hengitys

Muoto:   Dan tian-hengityksen tekniikka.

Taidot:   Laajentua ja supistua yhdessä Kosmoksen kanssa.

Sovellutus:   Hengen laajentaminen.

Filosofia:   Muodon (jing), energian (qi) ja mielen (shen) merkitys sekä tarkoitus.

12.   Yhdistyminen Kosmoksen Kanssa

Muoto:   Kaksi valikoitua harjoitusta "Jänteiden Muuntamisen" (Yi Jin Jing) kokoelmasta.

Taidot:   Laajentuminen Kosmokseen.

Sovellutus:   Saavuttaa henkinen herääminen.

Filosofia:   Oikeamielisyys ja henkinen kehitys.

Viimeksi päivitetty 29.03.2011 09:07