Shaolin Zen23.09.2010 09:51

zen-circleVaikka "Zen" onkin taajaan käytetty termi, sen merkityksestä saattaa usein esiintyä epäselvyyttä. Itse asiassa sillä voidaan viitata moneen eri asiaan, joista tässä kolme tärkeintä:

  1. Meditaatio
  2. Zen-buddhalaisuus
  3. Väläys tai kokemus todellisuudesta, joka ylittää aistittavan maailman


Tavallisin käyttö viittaa meditaatioon. Termi voi olla myös lyhennys Zen-buddhalaisuudesta, jolloin viitataan erääseen laajalle levinneeseen buddhalaisuuden haaraan. Lisäksi sitä esiintyy myös ilmauksissa kuten "Zen-kokemus", jossa tapauksessa viitataan voimakkaaseen kokemukseen aistittavan maailman ylittävästä todellisuudesta. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että sanan yleistymisestä johtuen sitä on tavallista nähdä käytettävän myös harhaanjohtavilla tavoilla.


Merkillepantavaa on, että ainoastaan yksi yllä esitellyistä merkityksistä liittyy uskontoon - yleisesti ottaen Zenillä viitataan käytännön hyötyihin tai niihin tähtäävään harjoitusmuotoon. Jopa Zen-buddhalaisuudesta puhuttaessa kyseessä ei ole uskonto sanan perinteisessä merkityksessä, sillä Zen-buddhalaiselta harjoittelijalta ei odoteta dogmaattisuutta tai palvontaa. Tästä johtuen sekä uskonnollinen että uskontoa tunnustamaton ihminen voi olla Zen-harjoittelija.

 

  • Käytännössä kaikki tänä päivänä olemassa olevat Zen-koulukunnat ja suuntaukset ovat jäljitettävissä Kiinan Shaolin-luostariin.
  •  Vaikka nykyään yleisesti käytetty "Zen" onkin japanilainen sana, se on johdettu kiinankielisestä ilmauksesta "Chan", jonka alkuperä taas on sanskriitin meditaatiota merkitsevässä sanassa "Dhyana".
  • Tämä myös osoittaa Zenin leviämistä Intiasta Kiinaan ja sieltä edelleen Koreaan ja Japaniin, jossa Shaolin-luostari on ollut avainasemassa - Shaolin-harjoittelijoiden kautta Zen sai täysin oman, kiinalaisperäisen leimansa.

 


Viimeksi päivitetty 16.12.2011 16:18
 
23.09.2010 09:53

chi-kung-sifu-5Zenin harjoittaminen auttaa meitä toimimaan paremmin kaikessa mitä teemme. Tätä tosiasiaa on helppoa arvostaa kun pidämme mielessä että kaikki Zen liittyy mielen harjoittamiseen. Perusluonteeltaan Zen on universaalia: Aina kun joku pysähtyy nauttimaan hetkestä, tai keskittyy yksinomaan tekemiseensä ilman sivuajatuksia, hänen voi tavallaan sanoa harjoittavan Zeniä.


Zenin perimmäinen tarkoitus on henkinen kehitys, mutta henkisyys ei välttämättä viittaa uskonnollisuuteen - esimerkiksi onnellisen ja tasapainoisen elämän tavoittelu voi olla hyvin henkinen tavoite. Matalimmalla tasollaan Zen tuo merkitystä ja iloa jokapäiväiseen elämäämme, ja korkeimmalla tasollaan se tähtää ylimpään henkiseen täyttymykseen eli valaistumiseen. Harjoittelun aloittaminen ei siis edellytä uskomusten omaksumista, vaan kuten kaikissa Shaolin-taidoissa sen pääpaino on konkreettisissa, selkeästi havaittavissa hyödyissä.

Viimeksi päivitetty 16.12.2011 16:17
 
23.09.2010 09:55

zen-1Vastoin yleistä harhakäsitystä Zenin harjoittaminen ei edellytä munkkiutta tai luostarielämää. Monet aivan tavalliset ihmiset harjoittavat sitä palkitsevana osana jokapäiväistä elämäänsä. Usein myös voidaan luulla meditaation ja Zenin olevan vakavamielistä tai ilotonta; itse asiassa, Zenissä on perinteisesti mukana terve annos huumoria, ja Zenissä keskeinen meditaatio on oikein harjoitettuna iloinen ja jopa nautinnollinen asia!


Zeniä voidaan harjoittaa joko kevyenä harjoituksellisena lisänä arjessamme, kokonaisvaltaisesti keskeisenä menetelmänä koko olemassaolossamme, tai millä tahansa asteella näiden väliltä. Opettajan läsnäolo on kuitenkin korvaamatonta: Vaikka meditaation perusteiden matalan tason harjoittelu onkin mahdollista vaikkapa hyvän kirjan opastuksella, järjestelmällinen Zenin harjoittaminen on korkeimman tason henkinen taito joka pitää oppia suoraan mestarilta.

Viimeksi päivitetty 16.12.2011 16:15