Zen -harjoittelu

chi-kung-practicing-group-2bZen-harjoittelu Shaolin Wahnamissa
01.10.2010 18:00

chi-kung-practicing-4Zen-opetus koulussamme poikkeaa chi kungista ja kungfusta. Emme ylläpidä Zen-opetusohjelmaa, tai toistaiseksi järjestä Zenissä alkeiskursseja kuten muissa taidoissa.


Tämä ei kuitenkaan tarkoita että laiminlyömme Zenin harjoittelua, tai että sitä ei opeteta koulussamme. Koska Zen on yksi "Kolmesta Shaolin-aarteesta", on velvollisuutemme ja ilomme harjoittaa sitä, ja opettaa sitä eteenpäin ansaitseville oppilaille kuten se on aidossa Shaolin-perinteessä välitetty.


Käytämme tähän tarkoitukseen Shaolin Chi Kungia ja Shaolin Kungfua. Kumpikin tarjoaa sekä vasta-alkajalle että edenneelle harjoittelijalle ihanteellisen välineen Zenin harjoitteluun. Opetamme chi kung- ja kungfu-alkeiskurssiemme ensimmäisestä tunnista lähtien käytännön menetelmiä Zenin harjoittamiseen, jotka antavat avaimet harjoitteluun kaikkissa kolmessa Zenin merkityksessä - erityisesti meditaatiossa ja henkisessä kehityksessä. Opetuksemme ei ole uskonnollista, mutta uskonnollisesti suuntautunut henkilö voi erittäin tehokkaasti soveltaa oppimaansa myös Zen-buddhalaiseen (tai muunlaiseen uskonnolliseen) harjoittamiseen.


Jos tämä kuulostaa epätavalliselta lähestymistavalta, on hyvä pitää mielessä että tämä on tapa jolla Zeniä harjoitettiin Shaolin-luostarissa yli tuhat vuotta sitten: Shaolin Zen, -Chi Kung ja -Kungfu olivat - ja voivat yhä olla - yhtä samaa harjoittelua, ainoastaan menetelmät vaihtelevat.

Viimeksi päivitetty 16.12.2011 16:22
 
Zen ja Shaolin Chi Kung
11.10.2010 12:38

bodhidharmaShaolin-perinteen varhaisista lähtökohdista asti chi kung on ollut olennainen osa Zen-harjoittelua. Ensimmäisen kerran Shaolin-luostarissa sitä opetti Bodhidharma, suuri henkinen opettaja Intiasta, joka käytti chi kungia tehokkaana harjoitusmenetelmänä valaistumista varten valmistautumiseen. Hän huomasi, että Shaolin-luostarin munkit olivat fyysisesti heikkoja ja väsyivät helposti, joten hän opetti chi kungia auttaakseen heitä harjoittamaan itseään kokonaisvaltaisesti - sekä fyysisesti että henkisesti.


Bodhidharma opetti perimätiedon mukaan kaksi kokoelmaa chi kung-harjoituksia, "18 Lohanin Kättä (Shi Ba Luo Han Shou)" ja "Jänteiden Muuntamisen 12 Harjoitusta" (Yi Jin Jing), sekä myös taidon nimeltään "Luuytimen Puhdistaminen" (Xi Sui Jing). Näistä varhaisista ajoista asti chi kung-harjoittelu kukoisti Shaolin-luostarissa. Se sai vaikutteita monista kiinalaisista ja taolaisista taidoista, ja kehittyi laaja-alaiseksi, syvälliseksi ja äärimmäisen tehokkaaksi harjoitteluperinteeksi.


Aidossa, täydellisenä säilyneessä perinteessä Zen ei koskaan ajautunut erilleen chi kungista. Shaolin Chi Kungia käytettiin - ja yhä käytetään - korvaamattomana välineenä kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Aidossa Shaolin-harjoittelussa, chi kung on Zenin leimaamaa niin hengeltään, sovellutuksiltaan, tuloksiltaan kuin myös lopulliselta päämäärältään.

Viimeksi päivitetty 16.12.2011 16:21
 
Zen ja Shaolin Kungfu
11.10.2010 12:41

shaolin-kungfu-sparring-2Shaolin Kungfu on alun perin tarkoitettu henkiseen kehitykseen. Harva tämän päivän kungfu- tai Shaolin-harjoittelija on tietoinen tästä tosiasiasta; se on kuitenkin helppoa ymmärtää, kun pidämme mielessä että menneisyyden Shaolin-luostarissa asuneet munkit olivat siellä vain yhtä tarkoitusta varten: Kultivoidakseen itseään henkisesti valaistumista varten.


Shaolin Kungfun lähtökohdat ovat chi kungissa. Kun monet Kiinan kuuluisat sotilaskenraalit vetäytyivät Shaolin-luostariin harjoittaakseen itseään henkisesti, he muokkasivat siellä opetettua chi kungin "18 Lohanin Kättä" -kokoelmaa itselleen paremmin soveltuvaksi. Ajan kuluessa siitä kehittyi kungfu-sarja nimeltään "18 Lohanin Nyrkkiä", jota munkit käyttivät voimistaakseen itseään fyysisesti ja henkisesti, ja parantaakseen mahdollisuuksiaan valaistumiseen.


Monelle ajatus taistelutaidosta, joka tähtää korkeimpaan henkiseen täyttymykseen, voi tuntua ristiriitaiselta ja jopa mahdottomalta. Zen-perspektiivistä näin ei kuitenkaan ole; kysymyksessä on yksinkertaisesti väline, joka tähtää suoraan ja selkeästi yksinkertaiseen päämäärään.


Tämän päivän harjoittelijalle Shaolin Kungfun alkuperäinen päämäärä voi yhä olla saavutettavissa, kunhan vain perinne on aitoa. Ajan myötä tämä taistelutaito on kehittynyt historiallisista lähtökohdistaan valtavan suureksi kentäksi taitoja ja harjoitustapoja, jotka voivat palvella loistavasti monia erilaisia tavoitteita. Shaolin Wahnam-instituutissa opetamme Shaolin Kungfua tavalla, joka pitää sisällään myös sen alkuperäisen Zen-harjoittelun.

Viimeksi päivitetty 16.12.2011 16:22